YBL-Equitone Nagy Fal pályázat

SZIE YMÉK hallgatók számára


A CREATON South-East Europe Kft. és a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
pályázatot a SZIE - YMÉK hallgatói számára, amellyel hozzá kíván járulni az EQUITONE szálcement
homlokzatburkolatok beltérben történő kreatív alkalmazásainak.


Részletesen

A CREATON South-East Europe Kft. és a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar
(továbbiakban: Kiírók) célja, hogy a pályázatban kiadott falfelületen az EQUITONE anyagok változatos
felhasználási lehetőségeinek, megvalósítási módjainak vonzó és kreatív módjait mutassák meg a
hallgatók a pályázatuk során. Fontos, hogy pályázat elkészítése során ügyeljenek a
megvalósíthatóságra.


A pályázat benyújtásának feltételei

Pályázó(k) a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karon tanuló hallgató(k) lehet(nek).

A Pályázó pályázatának benyújtásával kifejezi, hogy a kiírás feltételeit és a bírálat eredményét magára
nézve elfogadja, valamint hogy a jelen kiírás szerinti felhasználás harmadik személy jogát nem érinti,
különösen pedig nem sérti. Ezzel kapcsolatban felmerülő minden jogkövetkezményt a Pályázó visel.


Egy Pályázó több művel is pályázhat, de azokat külön pályázatként kell benyújtania.


A pályázatra benyújtandó

  • Méretezett tervdokumentum (pdf formátumban), látványtervvel.
  • A pályamunkákat min. A3-as formátumban várjuk.


A Bíráló Bizottság

A háromtagú Bíráló Bizottság (továbbiakban: BB) a Kiíró képviselőjéből és két felkért építészből áll. A
BB tagjai:


Várszegi Dániel, építészmérnök, Építész Szaktanácsadó, EQUITONE
Fórizs Lajos, Igazgatási ügyintéző, SZE - YMÉK
Prof. Dr. Markó Balázs habil, DLA, Intézetvezető, a SZIE – YMÉK dékánja.

A BB döntését részletes értékelés és vita keretében, szavazással hozza meg, és ünnepélyes keretek
között hozza nyilvánosságra.


Pályázati díjak, elismerések

A Kiírók a pályázatra 30 000 Ft díjazást határoztak meg az első helyezett számára.


A díjat a hallgató (szerző) kapja.

Az ünnepélyes díjátadóra a nyertesek mellett a zsűri által legjobbnak ítélt pályaművek, un. döntőbe
juttatott pályaművek szerzői is meghívást kapnak. Az eredmények az ünnepélyes díjátadóig titkosak
maradnak, ott kerülnek nyilvánosságra. A díjátadóra 2018. június közepén kerül sor.


A díjazásban nem részesült pályázatokat a BB nem őrzi meg, illetve nem tárolja.


A pályázatok benyújtásának módja

A pályázati anyagot e-mailben, az ymekhok@gmail.com címre várjuk „YBL – Equitone Nagy Fal
pályázat” tárgycímmel.


A határidő után érkező, vagy a bírálatot befolyásoló tartalmi elemeiben hiányos pályázatot, a BB
indoklás nélkül elutasíthatja. Hiányosan benyújtott pályázati anyag kiegészítése csak a BB kérésére
történhet.

A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárulását adja, hogy a CREATON South-East Europe Kft. a
pályamunkát referenciaként, illetve az arról készült fotókat marketing tevékenysége során időbeli és
térbeli korlátozások nélkül, ma ismert és a jövőben ismertté váló média csatornáinak segítségével, de
a tulajdonos személyiségi jogainak figyelembe vételével, külön díjazás nélkül korlátlanul
felhasználhatja, a fotókat sokszorozhatja Magyarország és Európa területén.


Határidők

A pályázat meghirdetése: 2018. március 31.
A pályázat benyújtási határideje: 2018. május 21.
Bírálat: 2018. június 1-jéig


További információ a pályázat benyújtásával kapcsolatosan a pályázat lebonyolítójától kérhető:
Fórizs Lajos
T: (20) 212-9225, forizs.lajos@ybl.szie.hu

További információ az EQUITONE termékekkel és műszaki megoldásokkal kapcsolatosan:
Várszegi Dániel, Építész Szaktanácsadó, EQUITONE
E-mail: daniel.varszegi@etexgroup.com, (30) 849 - 3874
www.equitone.hu

ybl_equitone_palyazat_felmeres_2018.pdf